611 Filtrační polomaska FFP1 s vydechovacím ventilkem - Respirátor, respirátory, filtrační polomasky, ochrana dýchacích cest podle normy EN 149:2001

611

Filtrační polomaska FFP1 s vydechovacím ventilkem

proti pevným částicím a kapalným aerosolům do 4 x NPK-P / PEL

EN 149:
Olejové částice
Balení 15/150