841 Filtrační polomaska FFP2 s vydechovacím ventilkem - Respirátor, respirátory, filtrační polomasky, ochrana dýchacích cest podle normy EN 149:2001

841

Filtrační polomaska FFP2 s vydechovacím ventilkem

proti pevným částicím a kapalným aerosolům do 12 x NPK-P / PEL

EN 149:
Olejové částice
Balení 1/40