851 Filtrační polomaska FFP3 s vydechovacím ventilkem - Respirátor, respirátory, filtrační polomasky, ochrana dýchacích cest podle normy EN 149:2001

851

Filtrační polomaska FFP3 s vydechovacím ventilkem

proti pevným částicím a kapalným aerosolům do 50 x NPK-P / PEL

EN 149:
Olejové částice
Balení 1/10