Evropský fond

ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍ KAPACITY SPOLEČNOSTI

Společnost REFIL spol. s r.o. v rámci Operačního programu Podnikání a inovace získala dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie na realizaci projektu „Rozšíření výrobní kapacity společnosti pořízením výrobní linky na výrobu respirátorů“. Realizací tohoto projektu naše firma zvýší kapacitu výroby, zvýší produktivitu práce a získá schopnost operativněji reagovat na nárazové zvýšení poptávky.



Termín zahájení projektu: 1.1.2010

Termín ukončení projektu: 31.3.2011